pretraga  
O kancelariji

Uopšte

Kancelarija se osniva za teritoriju distrikta.

Kancelarija će svoju funkciju obavljati nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima BiH, Statutom BD BiH i zakonima Distrikta.

Kancelarija za pravnu pomoć BD BiH je nezavisan organ BD BiH, odgovorna za pružanje pravne pomoći građanima BD lošeg imovnog stanja u skladu sa zakonima, i to u krivičnom, parničnom, vanparničnom postupku kao i u drugim stvarima, a što je određeno od Pravosudne komisije.

Kancelarija preduzima radnje pred Osnovnim sudom BD BiH i Apelacionim sudom BD BiH i učestvuje u svim fazama postupka u skladu sa zakonom.

Kancelarija je nezavisna od sudova i Javnog tužilaštva.
Niko nema pravo da utiče na Kancelariju u vršenju njene funkcije.

Kao lice "lošeg imovnog stanja" smatra se lice koje ne posjeduje dovoljno imovine, nema mogućnost dobijanja zajma ili nema druga sredstva da plati advokata i sve ostale potrebne troškove zastupanja a da sebe ili lica koja izdržava ne liši hrane, odjeće ili smještaja, te koje se nije lišilo posjeda bilo koje imovine nakon počinjenog djela sa namjerom ili u svrhu sticanja uslova za dobijanje pomoći.

Kontakt

Adresa

Trg pravde br. 10,
76100 Brčko Distrikt

Telefon

049/219-075 centrala
049/219-070 faks
049/216-085 Direktor

Email

kppbd@kppbd.ba

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak

07.30–15.30h

Subota, Nedjelja

Ne radi

Državni praznik

Ne radi