pretraga  
О нама

Канцеларија је самосталан и независан орган Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, који на територији Дистрикта пружа правну помоћ грађанима слабог имовног стања у складу са Законом. У оквиру својих надлежности Канцеларија омогућава грађанима Брчко дистрикта слабог имовног стања остваривање права гарантованих Уставом БиХ, Статутом Дистрикта, законима Босне и Херцеговине и законима Дистрикта. Правна помоћ је облик остваривања права грађана Дистрикта на једнак приступ правди и праву на правично суђење. 

Канцеларија је одговорна за пружање правних савјета и заступање грађана Дистрикта слабог имовног стања и предузима све радње пред Основним судом Брчко дистрикта БиХ, Апелационим судом Брчко дистрикта БиХ и Тужилаштвом Брчко дистрикта БиХ.

                                                                               Директор

                                                                          Сафет Пизовић