pretraga  
Zaposleni
Direktor Safet Pizović 
Advokati Džemal Zahirović
Dragana Vuković
Svetozar Vasiljević
Vanja Krndelj

Pomoćne stručne službe

Istražitelj Samir Tursunović
Šef pisarnice Mirjana Petrović
Operateri-asistenti Mirsada Fazlić

Sekretarica Dragana Popić

 

Kurir, vozač, domar Milenko Cvijanović